Fundacja Fort Luneta Warszawska została założona we wrześniu 2014 roku w Krakowie.

Statut i główne cele

1) wspieranie zrównowazonego, innowacyjnego rozwoju zabytków, w tym zabytków militarnych,

2) wspieranie działan na rzecz ochrony zabytków, w tym zabytków xix wieku,

3) wspieranie projektów majacych na celu ochrone zabytków i dziedzictwa narodowego, edukacji, kultury i sztuki,

4) działanie na rzecz organizacji, których cele statutowe obejmuja działalność naukowa, naukowo-techniczna, działania edukacyjne i kulturalne, a takze działania zwiazane z aktywnoscia fizyczna i sportem,

5) promowanie i wspieranie inicjatyw z dziedziny gospodarki społecznej,

6) wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw, wszelkich innowacyjnych, twórczych przedsiebiorczych inicjatyw i przedsiebiorstw,

7) stworzenie warunków rozwoju turystyki, w szczególnosci turystyki militarnej i historycznej,

8) ochrona zabytków, pamiatek historycznych, nieruchomosci i innych rzeczy o duzym znaczeniu dla zachowania tozsamosci narodowej lub lokalnej,

9) wspieranie rozwoju swiadomosci i wiedzy na temat obiektów okreslonych w ust. 1 powyzej,

10) popularyzacja postaw obywatelskich, ze szczególnym uwzglednieniem dbałosci o historie, kulture i tradycje zarówno narodowa jak i lokalna.

Dokumenty

ekspertyza doktora Dawida Golika (Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Krakowie) Fort 12 „Luneta Warszawska” i jego historia.

Galeria

Dla Mediów

Do pobrania materiały dotyczące wystawy "Luneta Warszawska pod lupą. Malarstwo Klubu Cytadela. Fotografie. Projekty."

Kontakt

Fundacja Fort Luneta Warszawska

KRS: 0000521888
REGON: 123205273
NIP: 6762479949

ul. Kamienna 16,
31-403 Kraków

e-mail: kontakt@lunetafundacja.org.pl